علیرضا دبیر: کشتی‌گیران "حق" اظهارنظر سیاسی ندارند
رئیس فدراسیون کشتی که چندی قبل گفته بود اینکه یک کشتی‌گیر در خصوص مسائل سیاسی اظهارنظر کند "شرعا" ایراد دارد، این بار گفت که آنها "حق" اظهارنظر سیاسی ندارند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )