صفحه شخصی: Arash20


مشارکت:

شروع عضویت: ۴ شهریور ۱۳۹۹ (حدود ۱ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۱۰۴۰ نظر (میانگین موافقان: ۳ نفر)


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Arash20 در مورد «این ویدیو» گفت: ۳۲ موافق
ای تف و لعنت بر هر چه دیکتاتور بیمارو و بی مخ و بی احساس! این بهاییان از شما عرب پرستان ... صدها برابر وطن‌پرست تر هستند!!!!!!! خدماتی که این عزیزان به این وطن کردند! شما ... چه کردید برای ایران؟!!!!!!!!!!!!! هر چه می کشیم از دست شما دیکتاتوران بی مخ و بی احساس است!!!!!!!!!!!
حدود ۱ ماه پیش Arash20 در مورد «این خبر» گفت: ۲۵ موافق
شکی درش نیست که باج هنگفت دادند!!! محصولات را یا مفت دادند و یا نصف قیمت جهانی!!!!!!! تا به جهانیان بگویند که دیدید تاجیکستان ما را تحویل گرفت!!!!!!
حدود ۱ ماه پیش Arash20 در مورد «این خبر» گفت: ۲۲ موافق
بارها گفتم که دهانت را باز کن ببینم از مغز تو چه بیرون می‌آید !!!! از دیسکو و رقاصخانه و.... سخن گفتی! فکر کردم آدم قهاری هستی. چونکه این حرفها از دهان یک انسان مذهبی افراطی و تندرو خارج نمی شود!!!! حتما عشق و حالتو در کشورهای آزاد غربی کردی!!! حالا که به ایران رفتی داری جا نماز آب می کشی!!!!!!!!! نون به نرخ روز خوردن!!!!!!!! این آدما دورو هستند و بسیار سخت است با اینها بحث و مناظره کردن!!!!!!!!! هر چیزی غیر انسانی که ببینند سرشان را مانند کپک زیر برف می کنند!!!!!!! و یا خودشان را به خواب عمیق می زنند!!!!!!! فقر و گرسنگی و بی خانمانی و زندان و شکنجه و کشت و کشتار جوانان بیگناه بدست یک عده پیر گناهکار بیسواد و بی احساس!!!!!!!!!!! آری من فقط یک کتاب خواندم! درس انسان بودن و انسانیت را به من یاد داد!!!!! من فقط یک کتاب خواندم که با هموطنان خود همدردی و امپاتی و سولیداریتی داشتن را به من یاد داد!!!!!!! من فقط یک کتاب خواندم، مهر و محبت‌ و عاطفه و دلسوزی و احترام متقابل به همنوعان را به من یاد داد!!!!! من فقط یک کتاب خواندم، آزادگی و آزاد زیستن را به من یاد داد!!!!!!! من فقط یک کتاب خواندم، که به همه ادیان احترام گذاشتن را به من یاد داد!!!!!!!! من فقط یک کتاب خواندم، که عدالت و تنفر از تبعیض را به من یاد داد!!!!!!!!! من فقط یک کتاب خواندم، که چیزی را که برای خود می خواهم برای تک تک هموطنان از سر مرز تا پایتخت خواستن را به من یاد داد!!!!!!!!! من فقط یک کتاب خواندم، که براحتی از کنار گرسنگان و بی خانمان نگذرم و از روی انسانهای شکنجه شده در زندان مانند حیوان نپرم!!!!! من فقط یک کتاب خواندم که از روی (مورچه بپرم و آنها را به قتل نرسانم)!!!!!!! من فقط یک کتاب خواندم که حامی ضعیفان و حق احدی خورده نشود را به من یاد داد!!!!!! و ...!!!!!!! اما توی تحصیلکرده دانشگاهی که چندین کتاب خواندی!!!!!!!! چی یاد گرفتی؟!!!!!!!!!!!!! حامی قاتلین و شکنجه گران و فاسدین میلیاردی هستی و بدون شکی ضعیف کش هستی!!!!!! و حتما بهشت هم این در این دنیا و هم آن دنیا!!!!!!!! اما برای فرزندان کارگر و زحمتکش جهنم هم این دنیا و هم در آن دنیا!!!!!!!! در این دنیا از فقر می سوزند!!!!!! و اگردنیای دیگر وجود داشته باشد از کفر!!!!! آن چند صد کتابی را که خواندی، به درد آشغال دونی می خورد و بریز تو سطل آشغال!!!!!!!
حدود ۳ ماه پیش Arash20 در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۱ موافق
احمدی نژاد یا آلزایمر و فر اموشی گرفته!!!!!!!!! یا لهف و ندامت و پشیمانی بعد از کشت کشتار و زندان و شکنجه این همه جوان بی گناه (مستضعف) درین 42 سال!!!!!! بچه ِآهنگر از خانواده (مستضعف) در جنوب شهر تهران عذاب وجدان گرفته است!!!!!! با نام مستضعف آمدند!!!!! پدر هر چه مستضعف را درآوردند ...!!!!!!!
حدود ۳ ماه پیش Arash20 در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۱ موافق
درود بر تو شیر زن شیر دل و بی باک!!!!!!! هر لحظه ماندن این نظام جهل و جور و جنون و جنایت و فریب و فساد میلیاردها دلار خسارت جانی و مالی دارد!!!!!!!!! تا کی اینها می خواهند بهترین عزیزان ایرانی را بزنند و شکنجه کنند و بکشند و اعدام کنند؟!!! و پولهای میلیاردی نفت و گاز را از مردم تشنه و گشنه و بی خانمان و از همه چیز محروم بالا بکشند و با دوستان عرب خود تقسیم کنند!!!!!!!!!!! ۴۰ سال!!! ۴۰۰ سال!!! ۴۰۰۰سال!!!! و...!