صفحه شخصی: Arash20


مشارکت:

شروع عضویت: ۴ شهریور ۱۳۹۹ (حدود ۲ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۲۴۱۴ نظر (میانگین موافقان: ۴ نفر)


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Arash20 در مورد «این خبر» گفت: ۳۳ موافق
دست مریزاد و درود و صد آفرین بر شما انسانهای بزرگوار و باشرف و باوجدان و با احساس و عاشق ایران و ایرانی! علی( کریمی و دایی و وریا غفوری) تف و لعنت بر هر چه جانور مرده متحرک و بیمار و بی احساس تازی پرست ايرانی کش!!!!!!!!! دل بقیه مردم‌ ایران پیش شما مردم خوب و عزیز و باوفا و مظلوم خوزستان است. قلب ما برای همیشه پیش شما عزيزان خوزستانی است. کرد و آذری و تهرانی و بلوچی و گیلانی و مازنی و اصفهانی و خراسانی و شیرازی و ...! پیروزی نزدیک است. آزادی و دمکراسی و رفاه و عدالت و فقدان تبعيض و... آرزوی تک تک ایرانیان است!!!!!
حدود ۳ ماه پیش Arash20 در مورد «این خبر» گفت: ۲۵ موافق
چقدر باید یک دولت پست و فرومایه و نظم ترسو و بزدل باشد که تحمل این انتقاد کوچک را نداشته باشد در صورتیکه در خیابان‌های ایران حمام خون راه انداختند!!!!!!!!!!!اما در اروپا! (سر کار و یا در مدارس)! (حتی یک خارجی) به راحتی می تواند از رهبر و شاه و ...انتقاد کند و بگوید اینها مفت خور هستند!!!!!!!!! و همه بخندند (این است آزادی)!!!!!!! حامیان بیسواد و بی مخ و گاو میش و ... که نوکر و برده حلقه به گوش این هیولاهایی که از کرات دیگر آمدند!!!!!!! هر چه این بیمار و مغز معيوب بگوید! اینها فقط باید بگویند بله قربان و بله سرور هر چه شما امر بفرمایید!!!!!!!