صفحه شخصی: Iraneaziz


مشارکت:

شروع عضویت: ۲ خرداد ۱۳۹۷ (حدود ۵ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۲۲ نظر (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱۷ روز پیش Iraneaziz در مورد «این ویدیو» گفت: ۴۱ موافق
زیاد داد نزنید. سوراخ کون حضرت زهرا پاره میشه. یا کس رقیه سه ساله جر میخوره. مراقب باشید.
حدود ۱ ماه پیش Iraneaziz در مورد «این خبر» گفت: ۳۱ موافق
کیرم دهن محمد و خاندانش. سپاه و خامنه‌ای که بمانند زیر تخمم تا نوبت‌شون بشه
حدود ۱ ماه پیش Iraneaziz در مورد «این خبر» گفت: ۲۹ موافق
قاسم هم از این عشوه‌ و نازها کرد بعد تبدیل شد به کتلت ! اما فکر کنم این یکی رو تبدیلش میکنند به ته دیگ !
حدود ۱۵ روز پیش Iraneaziz در مورد «این خبر» گفت: ۲۱ موافق
تو سیاسی نیستی ؟ خوب ما هم دیگه فوتبالی نیستیم. بچرخ تا بچرخیم. انتظار حمایت نداشته باش چون ما با این رژیم و هر کسی که با این رژیم همکاری میکنه رو از ریشه میزنیم. فقط گریه نکن !