با وجود سرکوب شدید، موج اعتراض‌ها همچنان از دانشگاه‌ها به سوی خیابان روان است
سرکوب دانشگاه‌ها شدت گرفته است، مبارزه دانشجویان نیز. قم و مشهد، سنگر شعار علیه آخوندها را حفظ کرده‌اند. در اصفهان رانندگان معترض با مأموران حکومتی درگیر شدند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )