تاکید حکومت بر "طرح نور"، روایت زنان از "تجاوز روحی" و خشونت
مقام‌های قوه مجریه و قضائیه با صراحت بر پیگیری "طرح نور" تاکید می‌کنند. تجربه زنانی که با مجریان آن درگیر شده‌اند، "تجاوز روحی" و خشونت فیزیکی است، ولی بیشترشان می‌گویند با وجود ارعاب به اجبار تن نمی‌دهند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.