امیرعبداللهیان: دو تابعیتی‌ها بدون دغدغە بە ایران سفر کنند
حسین امیر عبداللهیان در سخنانی بحث‌برانگیز از ایرانیان دوتابعیتی خواستە کە بدون دغدغه بە کشور سفر کنند. این در حالی است کە ایران متهم بە "گروگانگیری" و در حال مبادلە زندانیان دو تابعیتی با آمریکا است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )