مسیر سهل غارت: واگذاری مکان‌ها و بناهای تاریخی
محمد اختری - صندوق توسعه و احیا ۱۹ اثر شاخص فرهنگی را واگذار کرده است. علاوه بر تغییر کاربری بناها، و استفاده از رانت برای غارتگری، مسأله پولشویی هم مطرح است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )