تشدید جو سرکوب در دانشگاه‌ها؛ احکام سنگین برای ۸ دانشجو
هشت دانشجوی علوم پزشکی تبریز به خاطر اعتراض به مسمومیت سریالی مدارس از تحصیل محروم و به تبعید محکوم شدند. به دنبال اعتراض‌ دانشجویان به اعدام‌‌ها، فشار حراست و کمیته های انضباطی بر دانشجویان افزایش یافته است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )