رضا پهلوی در واکنش به کارزار «وکالت می‌دهم» خواستار همکاری مخالفان شد
شاهزاد رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران روز شنبه چند روز بعد از به راه افتادن کمپین «وکالت می دهم» از اعتماد شرکت کنندگان در این کارزار قدردانی کرده و بار دیگر از همه نیروهای دمکراسی خواه دعوت کرده است برای کمک به انقلاب ملی ایرانیان به او ملحق شوند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۳ )