ادامه اعتصاب‌ها ــ از میان آن‌ها: اعتصاب پرستاران بیمارستان خمینی
سه شنبه ۸ آذر، اعتصاب کامیونداران ادامه یافت. کارگران شرکت گندله‌سازی مادکوش بندرعباس اعتصاب کردند، کارگران شهرداری نیک‌شهر سیستان و بلوچستان دست از کار کشیدند، کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان اعتصاب و مقابل اداره مخابرات استان تجمع کردند، کارگران پیمانی شهرداری‌های استان گیلان از عدم استخدام علیرغم قبولی در آزمون ورودی خبر دادند. کارگران بیکارشده روغن نباتی جهان...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.