سلمان رشدی، خالق «آیات شیطانی»، در غرب نیویورک «هدف حمله قرار گرفت»
مردی هنگام معرفی سلمان رشدی به صحنه سخنرانی در «موسسه شاتاوکوآ» هجوم برد و «با مشت یا چاقو» شروع به ضربه زدن به نویسنده بریتانیایی-آمریکایی هندی‌تبار کرد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )