حکم دادگاه حمید نوری: شیوه اثبات طرفین دعوا چگونه بود؟
حکم دادگاه استکهلم علیه حمید نوری اهمیت تاریخ‌شناسانه هم دارد، زیرا قضات و هیأت منصفه دادگاه منطقه‌ای استکهلم برای رسیدن به درک بهتری از اعدام‌های تابستان ۶۷، پیش‌زمینه تاریخی این اتفاق را از انقلاب ۵۷ به بعد مورد بررسی موشکافانه قرار داده‌ اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.