نمایش شاهکارهای هنری غرب پس از چند دهه در موزه هنرهای معاصر ایران
در سال‌هایی که به دلیل افزایش ناگهانی بهای نفت، ثروت ایران رو به فزونی گذاشت، فرح دیبا، همسر آخرین پادشاه ایران، شمار قابل توجهی از آثار هنری و گرانبهای غربی را خریداری کرد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.