آیا مصادره اموال غیرمسلمانان قانونی است؟
سوال: اموال غیرمسلمانان در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بر چه اساسی مصادره شدند؟ پاسخ: اموال بسیاری از ایرانیان غیرمسلمان در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مصادره شده‌اند. بسیاری از این مصادره‌ها به بهانه سکونت افراد در خارج از ایران رخ داده‌اند. اما در این زمینه قواعد فقهی نیز وجود دارند که در این مطلب به آن‌ها پرداخته می‌شود.  بر اساس بعضی از آرای فقهای شیعه، معابد یهودیان و...

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )