واکسن کرونا؛ دسترسی کشورهای فقیر چه موقع وچگونه عملی می‌شود؟
شرکت‌های دارویی در تولید واکسن پاندمی کرونا گام‌های بلندی برداشته‌اند. چندین کنسرن فرآورده‌های خود را آماده کرده‌اند و به احتمال زیاد در دسامبر آینده برای پخش آنها در آمریکا و اروپا مجوز می‌گیرند. 

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.