پزشکیان و معمای هزارتوی اقتصاد ایران؛ ابرچالش‌هایی که منتظر رئیس‌جمهور جدید هستند
مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی – کمابیش مانند دیگر نامزدها – بارها از وضعیت اقتصادی ایران انتقاد کرد؛ انتقادهایی که عموما با حمایت افکار عمومی همراه است. دشواری‌های اقتصادی یکی از دلایل مهم نارضایتی‌های گسترده چند دهه اخیر است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.