آیا دولت پزشکیان می‌تواند گره کور موسیقی ایران را باز‌ کند؟
الاهه نجفی – مسعود پزشکیان هیچ قول و وعده مشخصی نداده است و با این‌حال سطح توقع از دولت او بالاست. یکی از مشکلات فرهنگی جمهوری اسلامی، موسیقی و حاکمیت‌گریزی هنرمندان موسیقی‌ست. آیا ارشاد اسلامی می‌تواند حاکمیت خود را مجدداً بر موسیقی کشور اعمال کند؟ آیا اصولاً چنین اراده‌ای در حاکمیت وجود دارد؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.