قوه قضائیه: ۱۰۰ نفر و۵۰۰ صفحه اینستاگرامی «متخلف» در انتخابات احضار و شناسایی شدند
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید افراد احضار شده «سعی داشتند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند».

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )