«سعید من کجاست؟»؛ ۲۵ سال زندگی میان مرز امید و ناامیدی
۲۵ سال از حمله شبانه به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم خونین دانشجویان در داخل محوطه کوی و خوابگاه‌ها گذشت. سرکوبی که همچنان ابعاد مختلف آن روشن نشده و از مناقشه‌برانگیزترین حوادث در تاریخ جمهوری اسلامی است. سعید زینالی نیز از جمله دانشجویانی بود که در ادامه سرکوب، پنج روز بعد، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۷ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و از آن زمان تاکنون کسی از سرنوشت او اطلاعی ندارد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )