جمهوری داغستان پوشیدن نقاب و برقع را به طور موقت ممنوع اعلام کرد
جمهوری خودمختار داغستان در جنوب روسیه پوشیدن نقاب و برقع را تا برطرف شدن «تهدیدهای امنیتی» ممنوع کرد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )