گسلایتینگ: پیچ‌وخم‌های یک بازی روانی پرخشونت
پردیس پارسا - گسلایتینگ نوعی خشونت روانی‌ست برای کنترل، سلب مسئولیت از خود و پنهان‌کاری. اگر در معرض گسلایت قرار گرفتیم چه کنیم؟ در این گزارش شش زن از تجربه خود می‌گویند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.