از تریبون زمانه / گروهی از مجروحان و بازداشتی‌های قیام زن، زندگی، آزادی: در راه آزادی و برابری، این انتخابات را به صورت فعال تحریم می‌کنیم
گروهی از مجروحان وبازداشتی های قیام زن زندگی آزادی

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.