دیوان عالی کشور حکم اعدام توماج صالحی را نقض کرد
وکیل توماج صالحی، خواننده معترض زندانی، روز شنبه از نقض حکم اعدام این خواننده در دیوان عالی کشور خبر داد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )