درخواست از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پیگیری سرکوب اویغورها در چین
گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان ملل به این نتیجه رسید که ابعاد بازداشت‌های فراقانونی و تبعیض‌آمیز اقلیت اویغور و سایر مسلمانان ساکن سین کیانگ در غرب چین ممکن است مصداق جرایم بین‌المللی باشد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.