بادیه: نمایشگاه انفرادی سعیده حاتمی
فرنوش حاتم - هرچند ترومای بیماری و تجربه‌ی درد شخصی انگیزه‌ی اصلی خلق آثار موجود در این نمایش بوده است، نزدیک شدن به انتزاعِ تصویری امکانِ بروز خوانش‌های متفاوت از نمایش را میسر می‌سازد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.