موج تظاهرات در شهرهای فرانسه علیه راست افراطی
در فرانسه تظاهرات متعددی در شهرهای مختلف این کشور علیه حزب راست افراطی فرانسه برگزار شده و همچنان ادامه دارد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.