تهدید سپاه نسبت به "تکرار تجربه بنی‌صدر" در انتخابات پیش‌رو
معاون سیاسی سپاه درباره "خروجی" انتخابات آینده گفت که نباید منجر به "تضعیف جبهه مقاومت" شود. او کیفیت انتخابات را از آن جهت قابل اهمیت دانست که در صورت "چالش‌گر بودن فرد منتخب‌شده"، ممکن است تجربه بنی‌صدر تکرار شود.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.