القاعده واقعاً درباره «هجرت» به افغانستان چه گفته است؟
به گزارش رسانه‌ها رهبر القاعده در مقاله‌ای مفصل از جنگجویان خارجی خواسته است تا راهی افغانستان شوند. هرچند سلیم الشریف (سیف العدل) به طور مشخص از «جنگجویان خارجی» نخواسته است که به افغانستان بروند. اما مخاطب این فراخوان به «هجرت» به افغانستان می‌توانند افراد غیرنظامی و افراد جنگجو باشند. نویسنده افغانستان را به مثابه الگویی از یک حکومت مسلمان می‌ستاید و مسلمانان را، به ویژه...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.