زهرا موسوی در پاسخ به زمانه: از آلترناتیو برای آلمان تا امارت اسلامی طالبان
ریشه‌ها و پیامدهای پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا چیست؟ پاسخ زهرا موسوی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ساکن آلمان، به این پرسش را ببینید.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.