کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری: ۴۴ عضو تشکل‌های صنفی معلمان در «بازداشت خودسرانه» هستند
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری می‌گوید معلمان برای اعتراف اجباری شکنجه می‌شوند تا کار اتحادیه‌شان را تقبیح کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.