روایت رسمی از شاخص فلاکت: «زاگرس ِ فلاکت‌زده»
به روایت گزارش نهادهای حکومتی از هر ۱۰ ایرانی ۴٬۸ نفر فلاکت‌زده هستند و در ۲۱ استان شاخص فلاکت از میانگین کشوری (۴۸٬۸ درصد) بزرگتر است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.