غایت‌های بدون غایت
سریال افعی تهران از نظر جامعه‌شناختی و در بیان چند و چون یک جامعه بی‌پدر و کودک‌آزار سریال قابل‌تأملی‌ست. شاهپور شهبازی در این مقاله تلاش می‌کند دراماتولوژی این سریال را تحلیل کند. مبنای تحلیل او هم بر ساز و کار ایجاد تعلیق در یک درام جنایی‌ست.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.