روزنامه نگار چینی فعال جنبش «می‌تو» به پنج سال زندان محکوم شد
یکی از فمینیست‌های برجسته چین و فعال جنبش #می‌تو به اتهام «براندازی علیه دولت» به پنج سال زندان محکوم شده است. سوفیا هوانگ ژوکین، خبرنگار و فمینیست امروز ۱۴ ژوئن نزدیک به ۱۰ ماه پس از محاکمه مجرم شناخته شد. وانگ جیان بینگ، فعال کارگری نیز همزمان به سه سال و شش ماه زندان محکوم شد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.