سلین دیون پس از یک دوره بیماری: من برگشته‌ام
در حالی که خورشید پشت کوه‌های محله‌ای مجلل در ۳۰ دقیقه‌ای شهر لاس وگاس غروب می‌کند، از پشت دری بسته‌ صدایی آشنا به گوش می‌رسد. می‌پرسم: «این صدای سلین است؟» نگهبانی که از سوئیت هتل محافظت می‌کند، سرش را به نشانه تایید تکان می‌دهد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.