پتانسیل فوتبال زنان برای مقابله با اقدامات اقلیمی چیست؟
تحول در صنعت فوتبال صرفاً با تغییر سبک زندگی فوتبالیست‌ها حاصل نمی‌شود. برای ایجاد تغییراتی اساسی به تغییرات سیستماتیک و رهبری آگاه از بحران اقلیمی نیاز است. رهبری و عاملیت زنان فوتبالیست و همبستگی فوتبالیست‌ها با یکدیگر در این زمینه می‌تواند چه تأثیرات مثبتی بر حفاظت از محیط زیست داشته باشد؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.