کارگران نویسنده: مجمع داستان‌نویسان خاک‌آلود
محمد حسن مشیری - در یکی از مناطق آزاد صنعتی به یک کارگاه صنعتی رفتیم. چهار کارگر، دوشنبه هر هفته دور هم جمع می‌شوند و داستان‌هایشان را برای هم می‌خوانند. مهم‌ترین چالش‌های زندگی کارگری را در این آثار می‌توان سراغ گرفت. از یکی از جلسات داستانخوانی کارگران گزارشی تهیه کرده‌ایم.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.