تولد یک بوفالو سفید موجی از هیجان میان بومیان آمریکا پدید آورد
پس از آن که عکس یک بوفالو سفید در پارک ملی حفاظت شده یلواستون منتشر شد، موجی از هیجان میان قبایل مختلف بومیان آمریکا شکل گرفت چرا که در باورها و آیین آنها بوفالوی سفید «بشارت دهنده یک تحول بزرگ در آینده نزدیک» است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.