وعده‌های روز چهارم نامزدهای انتخابات؛ از برداشتن فیلترینگ اینترنت تا ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی
تبلیغات نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ایران برای چهارمین روز جریان داشت و برخی از نامزدها که سابقه امنیتی دارند وعده برداشتن فیلترینگ اینترنت و دادن آزادی‌های مدنی و...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )