دیوان عالی آمریکا درخواست برای تشدید محدودیت داروی سقط جنین را رد کرد
دیوان عالی آمریکا به اتفاق آرا، یک درخواست برای محدودیت دسترسی به داروی سقط جنین میفپریستون را رد کرده است. این تصمیم دیوان عالی که دو سال پس از لغو حق قانونی و سراسری سقط جنین صادر شد، یک پیروزی بزرگ برای فعالان طرفدار حق انتخاب برای سقط‌ جنین به شمار می‌رود. قضات به این نتیجه رسیدند که شاکیان، گروهی از پزشکان و فعالان ضد سقط جنین، حق قانونی برای شکایت ندارند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.