دخترانی که از دانشگاه بازماندند و به خیاطی رو آوردند
هزار روز از بسته ماندن دروازه مکاتب به‌روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گذشت و امروز بیش از یگ میلیون دختر از تعلیم محروم شده‌اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.