دختران افغانستانی هزار روز است که از تحصیل بازمانده‌اند 
برای ۱٬۵ میلیون دختر، این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق تحصیل آنهاست، بلکه به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن وضعیت سلامت روان آنها منجر می‌شود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.