جمهوری‌خواهی و نقد رادیکال سلطنت و دیانت
میثم بادامچی – نیکفر جمهوری‌خواهی‌اش را در تقابل با سلطنت و ولایت تعریف می‌کند. سلطنت و ولایت در نظر او دو روی سکه استبداد ایرانی‌اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.