چشمان خستهٔ هابل و میراث ماندگارش برای ما
با بروز نقص فنی در ابزارهای جهت‌یاب تلسکوپ فضایی هابل، روند فعالیت این تلسکوپ خسته و سالخورده کندتر از قبل ادامه خواهد یافت.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.