آیا معترضان ارمنستان موفق به برکناری نخست وزیر خواهند شد؟
اعتراض‌هایی که دو ماه پیش در شمال شرق ارمنستان علیه توافق مرزی دولت با جمهوری آذربایجان آغاز شد، به تجمع‌های بزرگ و نافرمانی مدنی در پایتخت ایروان تبدیل شده و معترضان خواهان استعفای نخست وزیر هستند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.