طبله‌نوازی که با احمد ظاهر در حضور شاه ایران اجرا کرد
در اواخر دهه چهل خورشیدی وقتی آصف محمود برای نخستین‌بار با احمد ظاهر آشنا شد،‌ یک روز معمولی در رادیوی ملی افغانستان بود. نوازندگان هر کدام در جای خود قرار گرفته و آماده اجرا بودند، از جمله آصف جوان که مدتی بود به عنوان نوازنده طبله در رادیو استخدام شده بود. همه منتظر خواننده‌ای بودند که نوبتش رسیده بود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.