سفر ۳۵۰۰ کیلومتری به هند؛ چگونه شش ماهیگیر با قایق از ایران فرار کردند؟
این داستان شش ماهیگیری است که سفری خطرناک را در مسیر دریایی ۳۵۰۰ کیلومتری، از ایران به هند آغاز کردند. آنها که از چندین ماه کار سخت و طاقت‌فرسا در جنوب ایران ناامید شده بودند، به بی‌بی‌سی تامیل گفتند که تلاش می‌کردند از کارفرمای ایرانی خود که ماه‌ها به آنها دستمزد نداده بود، فرار کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.