میراث محیط زیستی ابراهیم رئیسی برای دولت آینده: فرونشست زمین، ورشکستگی آب، آلودگی‌ هوا، نابودی زیست‌بوم‌ها و رویدادهای شدیدتر آب‌وهوایی ناشی از گرمایش زمین
مصطفی رضیئی - از جمهوری اسلامی و به‌خصوص ابراهیم رئیسی، میراثی که برای محیط‌ زیست باقی مانده، نابودی است. رودرروی تصویر سیاهی که برای آینده ایران‌زمین ساخته شده، چه می‌توان کرد؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.