ارزیابی عملکرد کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان: نشان دادیم می‌توان به‌طور مستقل و بدون فاند و رانت، کار اثرگذار کرد
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان با دستاوردهای چشمگیری مانند ثبت بیش از پنج‌‌هزار نام افراد بازداشت‌شده و انتشار اولین فهرست از اسامی محکومان به اعدام به کار خود پایان داد. شیوا نظرآهاری، از اعضای کمیته در مصاحبه با زمانه بر اهمیت کار جمعی در آینده و دوری از شهرت‌طلبی برای گروه‌های کنشگری تأکید می‌کند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.