استفاده از لفظ تحقیرآمیز درباره همجنس‌گرایان به پاپ نسبت داده شد
گزارش شده است که پاپ فرانسیس با الفاظی بسیار تحقیرآمیز درباره همجنس‌گرایان صحبت کرده است که ممکن است تاثیر عمیقی بگذارد بر اینکه دیدگاه رهبر کاتولیک‌های جهان به همجنس‌گرایان چیست.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.