مرگ رئیسی، سانحه یا ترور؟
شاهپور شهبازی در این دیدگاه فرضیه‌ حذف رئیسی را بررسی می‌کند و می‌پرسد: چرا طبقه‌ی حاکم که که هزینه گزاف یکدست‌سازی سه قوه را پرداخت کرده است، باید یکی از وفادارترین، جنایت‌کارترین و گوش‌به‌فرمان‌ترین سربازان صدیقش را حذف کند؟ حذف به چه منظور و مقصودی؟ ترور در هراس از کدام پایگاه اجتماعی حذف شونده؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.